Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
Bankowość elektroniczna

eBankNet PBS Gostyń. Zachęcamy do zapoznania się z usługami e-konta.
Najprościej można zdefiniować bankowość elektroniczną jako wszelkie rozwiązania technologiczne i biznesowe, ułatwiające klientowi banku realizację jego określonych celów przez urządzenia techniczne przekazujące dane kanałami elektronicznymi, m.in.: publiczną siecią telekomunikacyjną, internet, call-center, SMS, telefony z obsługą WAP, przy jednoczesnej integracji takiego kanału wymiany usług i informacji w strukturze organizacyjnej i technologicznej banku.

Definicja ta określa trzy charakterystyczne cechy bankowości elektronicznej:


jej głównym wyróżnikiem jest stosowanie elektronicznych kanałów dostępu,

stanowi integralną część banku,

pozwala na łatwy kontakt klienta z bankiem.


Zasadniczą ideą bankowości elektronicznej jest przede wszystkim włączenie klienta jako aktywnego użytkownika do systemu bankowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Można również spotkać się z określeniem "bankowość wirtualna". Używa się go w odniesieniu do banków nie posiadające innych kanałów dystrybucji poza Internetem, banki te nie posiadają sieci oddziałów.

Kanały bankowości elektronicznej - umiejscowione: terminalowy i komputerowy oraz odmiejscowione: telefoniczny i internetowy determinują zakres funkcjonalny dostępu do rachunku.

Operacje dostępne przez kanały elektroniczne możemy podzielić na kilka grup:


Operacje niefinansowe - obejmujące komunikację z bankiem i przekaz informacji,

Operacje pasywne - dostęp do wszelkich informacji o koncie,

Wewnętrzne ( na rachunki własne banku ) operacje aktywne - wszystkie transakcje, w których

uznawany jest inny rachunek klienta, a także dyspozycje na stałe, uprzednio zdefiniowane rachunki,

np. przy realizacji zleceń stałych,

Zewnętrzne operacje aktywne - wszystkie transakcje uznające rachunki obce. W praktyce oznacza to

wszystkie operacje wcześniej niezdefiniowane przez klienta jako stałe zlecenia na wskazany rachunek.


Rodzaj operacji determinuje wymagany poziom bezpieczeństwa oraz preferowany sposób jej realizacji. Klient banku zazwyczaj posiada alternatywne możliwości korzystania z kanałów bankowości elektronicznej i do niego należy wybór optymalnego sposobu realizacji konkretnych operacji.

Wprowadzenie do oferty banku usług bankowości elektronicznej i stałe ich rozwijanie w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa daje wymierne korzyści, zarówno klientowi jak i bankowi.

Zasadniczymi korzyściami dla klienta są:


możliwość stałego monitorowania rachunku bankowego,

szybsza realizacja zleceń,

eliminacja zagrożeń związanych z tradycyjnymi, gotówkowymi metodami rozliczeń, takich jak np.

kradzież gotówki, zagubienie dokumentów itp.

możliwość uzyskiwania informacji finansowych.