Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
Bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo w obszarze usług bankowości elektronicznej PBS w Gostyniu zwraca uwagę na odnotowywany w ostatnim czasie wzrost liczby zagrożeń. Przestępcze działania polegają na instalowaniu na komputerze Klienta szkodliwego oprogramowania atakującego komputery klientów, którego działanie polega na podmianie numeru konta w trakcie uzupełniania formularza przelewu poprzez funkcję kopiuj/wklej, jak również podczas manualnego wprowadzania danych.


W celu zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania przelewu, należy:

- każdorazowo sprawdzić numer rachunku w formularzu przelewu;

- każdorazowo sprawdzić numer rachunku na ekranie akceptacji przelewu;

- w przypadku autoryzacji SMS zweryfikować numer rachunku przychodzący wraz z kodem SMS, służącym do zatwierdzenia transakcji.


W związku ze wzmożonymi atakami phishing’owymi, również na klientów banków spółdzielczych, dotyczącymi przestępczych e-maili przypominamy, iż Bank nigdy nie poprosi w formie e-mail / SMS o podanie loginów i haseł do bankowości elektronicznej. Nie należy zatem odpowiadać na takie wiadomości i nie uruchamiać zawartych w nich linków. Złodzieje często podszywają się pod bankowców i fałszują korespondencję, a nawet witryny internetowe, które do złudzenia przypominają oryginalne z banku.

Przed zalogowaniem prosimy o weryfikację adresu strony i jej certyfikatu ("zatrzaśniętej kłódki").


Korzystając z komputera/smartfonu do bankowości elektronicznej ważnym jest aby na urządzeniu zainstalowany był program antywirusowy zapobiegający instalacji wirusów i innego szkodliwego oprogramowania. Warto przy tym korzystać z programów polecanych przez ekspertów, ponieważ nie wszystkie aplikacje dostępne w sieci spełniają niezbędne odpowiednie standardy. Należy pamiętać, że instalowanie aplikacji pobranych z niesprawdzonych stron internetowych bardzo często kończy się zainfekowaniem komputera przez oprogramowanie szpiegujące. Warto także raz na kilka dni skanować antywirusem komputer i dbać o aktualne bazy wirusów.

Pragniemy Państwu zwrócić uwagę na informację dotyczące bezpieczeństwa znajdujące się także na stronie logowania do usługi eBankNet.


Zalecenia zwiększające bezpieczeństwo wykonywanych transakcji


1. Loguj się wyłącznie na stronie www.ebank.pbsgostyn.pl. Przed zalogowaniem sprawdź, czy połączenie jest szyfrowane (adres strony musi zaczynać się od "https" oraz posiadać widoczny symbol kłódki) Bank nigdy nie przesyła linków do logowania na skrzynkę e-mail oraz nigdy nie prosi o podanie hasła. Takie wiadomości mają na celu wyłudzenie danych, a następnie za ich pomocą przejęcie środków finansowych klienta.

2. Jeżeli do autoryzacji operacji w serwisie internetowym używasz kodów SMS, sprawdzaj, czy wiadomość SMS z kodem autoryzacyjnym jest zgodna z wykonywaną przez Ciebie operacją. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwotę przelewu oraz numer rachunku konta bankowego.

3. Nigdy nie należy podawać loginu, hasła, kodów jednorazowych na innych stronach internetowych.

4. System operacyjny, z którego wykonywane są transakcje bankowe, musi być regularnie aktualizowany. Tyczy się to również systemów mobilnych, przeglądarek internetowych oraz klientów pocztowych.

5. Ważne jest, aby chronić komputer przed szkodliwym oprogramowaniem. W tym celu należy korzystać z programów antywirusowych (z regularnie aktualizowaną bazą wirusów) oraz zapory internetowej (firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z internetu. W przypadku korzystania z bankowości mobilnej należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu smartphone'a, tabletu itp (aktualizacje systemu operacyjnego, oprogramowanie antywirusowe).

6. Nie instaluj programów ze źródeł, do których nie masz zaufania i podchodź ostrożnie do programów pobieranych z Internetu.

7. Nie otwieraj załączników w wiadomościach e-mail od nieznanych nadawców.

8. Zwróć uwagę podczas instalowania darmowych programów, wiele z nich posiada wbudowane aplikacje adware, które służą do wyświetlania reklam niezależnie od wykonywanych na komputerze czynności. Niektóre z nich wyposażone są również w moduły szpiegujące "spyware".

9. Dbaj aby przeglądarka, z której korzystasz była zawsze aktualna, wraz z wtyczkami, które są w niej zainstalowane.

10. Loguj się wyłącznie osobiście, nikomu nie przekazuj danych autoryzacyjnych.

11. Regularnie zmieniaj hasło w serwisie internetowym. Bezpieczne hasło powinno składać się z wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych (np. , #, @, ?, &) i nie powinno być słowem występującym w słowniku, ani hasłem używanym w innych serwisach internetowych. Bank nigdy nie prosi o podanie pełnego hasła do serwisu internetowego, ani żadnych danych pocztą elektroniczną.

12. Pamiętaj aby po wykonaniu czynności w serwisie internetowym, poprawnie się wylogować. Aby to uczynić należy w następującej kolejności wykonać operacje: kliknąć wyloguj się, a następnie wyłączyć przeglądarkę.


Najpopularniejsze przeglądarki Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, posiadają szereg zabezpieczeń, np. filtr witryn wyłudzających poufne dane, które w istotny sposób chronią przed oszustwami w internecie i podnoszą poziom bezpieczeństwa korzystania z bankowości elektronicznej. Oszustwa te, znane są jako "phishing" lub "wyłudzanie informacji". Polegają one zwykle na próbie nakłonienia nas do odwiedzenia fałszywej witryny internetowej, na której możemy być proszeni o podanie poufnych danych osobowych, loginów, haseł, itp. Aby włączyć ochronę anty-phishingową w przeglądarce:


Chrome Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> W sekcji -> Prywatność -> zaznacz opcje: -> Włącz ochronę przed wyłudzeniem danych (phishingiem) i złośliwym oprogramowaniem.

Internet Explorer Narzędzia ->Filtr witryn wyłudzających informacje i wybierz opcję "Włącz automatyczne sprawdzanie sieci Web".

Firefox Narzędzia -> Opcje -> Bezpieczeństwo i zaznaczyć opcje: Ostrzegaj, jeśli witryny próbują zainstalować dodatki; Blokuj witryny zgłoszone jako stwarzające zagrożenie oraz Blokuj witryny zgłoszone jako próby oszustwa internetowego.

Opera Narzędzia -> Preferencje -> Zaawansowane - Bezpieczeństwo, a następnie zaznaczyć opcję: "Włącz ochronę przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem".


Dlaczego zabezpieczenia są tak ważne?


Należy mieć na uwadze, że bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy witryną internetową, a jej Klientem zależy od poziomu bezpieczeństwa każdego z elementów uczestniczących w tej komunikacji. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu dokłada należytej staranności aby zabezpieczenia po stronie Banku spełniały wysokie standardy. Dlatego działania cyberprzestępców ukierunkowane są na zabezpieczenia po stronie Klienta. Bezpieczeństwo korzystania z serwisu bankowości internetowej zależy również od jego użytkowników, w tym także świadomości z obszaru zabezpieczeń własnego komputera. Niezabezpieczony komputer jest narażony na ataki z użyciem złośliwego oprogramowania, a nawet całkowite przejęcie nad nim kontroli. W takiej sytuacji cyberprzestępca, mając do dyspozycji wykradzione dane uwierzytelniające (login, hasło, SMS potwierdzający transakcję) będzie usiłował zrealizować utworzony przez siebie przelew. W celu zachowania bezpieczeństwa środków zdeponowanych na rachunku bankowym staraj się odpowiednio zabezpieczyć komputer oraz stosuj podstawowe zasady bezpieczeństwa. śledż na bieżąco informacje zamieszczone na stronie Banku dotyczące nowych zagrożeń w bankowości internetowej.


Aktualne ostrzeżenia, komunikaty i poradniki dla Klientów banków publikuje również Związek Banków Polskich na stronach internetowych: http://zbp.pl/dla-konsumentow


W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Bankiem - tel. (65) 572 00 77.