Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
"KREDYT GOTÓWKOWY - DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY II"

Kredyt na dowolny cel konsumpcyjny,

Maksymalna kwota kredytu wynosi ośmiokrotność miesięcznego wynagrodzenia netto, jednak nie

więcej niż 30 000,00 zł,

Okres spłaty kredytu wynosi do 48 miesięcy,

Spłata kapitału i odsetek w ratach miesięcznych,

Atrakcyjne oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej,

Dla Klientów posiadających w naszym Banku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy lub bieżący,

oprocentowanie kredytu ulega zmniejszeniu o 0,90 pkt. procentowego,

Dla Klientów nie posiadających rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego lub bieżącego w naszym

Banku, a którzy zadeklarują i założą rachunek do dnia podpisania umowy kredytu, oprocentowanie kredytu również ulega zmniejszeniu o 0,90 pkt. procentowego,

Niskie prowizje i opłaty,

Bank nie pobiera żadnych opłat za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu.


Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Bank uzależnia przyznanie kredytu od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, przez którą rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.