Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
"KREDYT GOTÓWKOWY - DLA SENIORÓW II"

Kredyt na dowolny cel konsumpcyjny,

Maksymalna kwota kredytu wynosi ośmiokrotność miesięcznego świadczenia netto z

tytułu emerytury lub renty, jednak nie więcej niż 20 000,00 zł,

Okres spłaty kredytu wynosi do 48 miesięcy,

Spłata kapitału i odsetek w ratach miesięcznych,

Atrakcyjne oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej,

Dla Klientów posiadających w naszym Banku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy lub

bieżący, oprocentowanie kredytu ulega zmniejszeniu o 0,90 pkt. procentowego,

Dla Klientów nie posiadających rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego lub bieżącego w

naszym Banku, a którzy zadeklarują i założą rachunek do dnia podpisania umowy kredytu, oprocentowanie kredytu również ulega zmniejszeniu o 0,90 pkt. procentowego,

Niskie prowizje i opłaty,

Bank nie pobiera żadnych opłat za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu.


Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Bank uzależnia przyznanie kredytu od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, przez którą rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.