Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
"KONSUMENCKI KREDYT GOTÓWKOWY"

Kredyt na dowolny cel konsumpcyjny,

Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od dochodów Kredytobiorcy i nie może przekroczyć

15-krotności średniomiesięcznego dochodu netto. W przypadku, gdy dochodem jest emerytura lub renta, maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć jego 15-krotności,

Maksymalny okres spłaty kredytu wynosi do 5 lat,

Spłata kapitału i odsetek w ratach miesięcznych,

Brak rozliczania kredytu,

Atrakcyjne oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, które uzależnione jest od okresu

kredytowania,

Niskie prowizje i opłaty,

Bank nie pobiera żadnych opłat za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu.


Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Bank uzależnia przyznanie kredytu od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, przez którą rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.