Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
"KREDYT MIESZKANIOWY"

Kredyt mieszkaniowy przeznaczony jest na:

a) budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,

b) przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,

c) nabycie nieruchomości mieszkalnej,

d) przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal mieszkalny,

e) zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,

f) wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,

g) nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości.

Minimalna kwota kredytu wynosi 30 000,00 zł,

Kredyt udzielany jest w złotych polskich,

Finansujemy do 80% wartości inwestycji,

Maksymalny okres spłaty kredytu wynosi do 25 lat,

Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu,

Spłata kapitału i odsetek w ratach miesięcznych,

Atrakcyjne oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej,

Niskie prowizje i opłaty,

Bank nie pobiera żadnych opłat za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu.


Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Bank uzależnia przyznanie kredytu od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, przez którą rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.