Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
"KREDYT NA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH"

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu

instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

O udzielenie kredytu mogą ubiegać się:

1) osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub wielorodzinnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne,

2) wspólnoty mieszkaniowe na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (wielolokalowych), w których znajdują się samodzielne lokale mieszkalne, a także lokale o innym przeznaczeniu, stanowiące odrębną własność członków wspólnoty mieszkaniowej.

Kredyt nie może być udzielony:

1) podmiotom, które są odbiorcami ciepła z Miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania,

2) podmiotom, które są jednocześnie wykonawcami przedsięwzięcia,

3) podmiotom posiadającym prawo do dysponowania budynkiem, dla którego ma być zainstalowany kolektor słoneczny, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub wynajmowane są pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni tego budynku,

4) w ramach prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności gospodarczej,

5) na refinansowanie kosztów przedsięwzięcia.

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu jest udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony

środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45 % kapitału kredytu, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.

Maksymalna wysokość kredytu wynosi dla osób fizycznych 30 000,00 zł i 150 000,00 zł dla wspólnot

mieszkaniowych.

Okres spłaty kredytu maksymalnie wynosi 5 lat dla osób fizycznych, 7 lat dla wspólnot

mieszkaniowych.

Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału, na okres maksymalnie do zakończenia

przedsięwzięcia, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy kredytu.

Spłata kapitału i odsetek w ratach miesięcznych.

Atrakcyjne oprocentowanie.

Niskie prowizje i opłaty.


Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Bank uzależnia przyznanie kredytu od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, przez którą rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.