Szukaj w aktualnościach
 
   
O banku

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
Zasady Ładu Korporacyjnego

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, informuje, iż wprowadził "Zasady Ładu Korporacyjnego" określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie "Polityki Ładu Korporacyjnego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu", zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.


Polityka Ładu Korporacyjnego PBS w Gostyniu


Ocena Rady Nadzorczej dotyczšca stosowania w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego


Zasady spośród proponowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, których Bank nie przyjął do stosowania, znajdują się wraz z uzasadnieniem poniżej.


Oświadczenie Zarządu PBS w Gostyniu


Poniżej Bank udostępnia do wglądu najważniejsze dokumenty, które realizują jego ład korporacyjny.


Statut PBS w Gostyniu


Schemat Organizacyjny PBS w Gostyniu


Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału


Zasady składania i rozpatrywania reklamacji


Opis systemu Kontroli Wewnętrznej