Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
"KREDYT OBROTOWY W ZASIĘGU RĘKI DLA TWOJEJ FIRMY"

Kredyt przeznaczony na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością,

Maksymalna kwota kredytu wynosi do 50 000,00 zł,

Okres spłaty kredytu wynosi do 36 miesięcy,

Terminy spłat kapitału w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych lub

jednorazowo,

Terminy spłat odsetek w okresach miesięcznych bądź kwartalnych,

Atrakcyjne oprocentowanie,

Brak potrzeby rozliczania kredytu,

Niskie prowizje i opłaty,


Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Bank uzależnia przyznanie kredytu od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, przez którą rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.