Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
"KREDYTY UNIJNE SGB - POMOSTOWE"

Kredyt unijny SGB udzielany jest w celu umożliwienia realizacji całości planowanego przez

wnioskodawcę przedsięwzięcia przed uzyskaniem dofinansowania ze środków funduszy pomocowych,

Maksymalna kwota kredytu wynosi 80% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia, w

uzasadnionych przypadkach może zostać zwiększona do 100% wartości przedsięwzięcia,

Kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, w uzasadnionych przypadkach

możliwość jest także sfinansowania kosztów niekwalifikowanych,

Okres spłaty kredytu wynosi 8 lat,

Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy,

Terminy spłaty kapitału w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych,

Atrakcyjne oprocentowanie,

Niskie prowizje i opłaty,

Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wydatków poniesionych na cele

inwestycyjne: fakturą VAT, fakturą VAT RR, rachunkiem wystawionym zgodnie z odrębnymi przepisami, innymi dowodami wpłaty, w tym dokonanymi na podstawie aktu notarialnego, umowy sprzedaży.


Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Bank uzależnia przyznanie kredytu od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, przez którą rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.