Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
"KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM"

Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielany w formie linii kredytowej przeznaczonym na pokrycie

bieżących zobowiązań Kredytobiorcy,

Maksymalna kwota kredytu wynosi 25% obrotów na rachunku bieżącym z ostatnich 12 miesięcy,

Okres spłaty kredytu do 5 lat,

Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia

wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania Umowy,

Terminy spłat odsetek następują w okresach miesięcznych, które naliczane są od wykorzystanej

kwoty kredytu,

Bank nie pobiera żadnych opłat od kwoty niewykorzystanego kredytu,

Atrakcyjne oprocentowanie,

Niskie prowizje i opłaty.


Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Bank uzależnia przyznanie kredytu od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, przez którą rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.