Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
"KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM"

Kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań firmy,

Maksymalna kwota kredytu wynosi do 25% obrotów w rachunku bieżącym z ostatnich 12

miesięcy,

Okres spłaty kredytu wynosi 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne pięć okresów w

formie aneksów bez konieczności spłaty kredytu, po złożeniu przez Kredytobiorcę wniosku z

kompletem wymaganych dokumentów, przed upływem okresu ważności umowy kredytu.

Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia

wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania Umowy,

Terminy spłat odsetek następują w okresach miesięcznych, które naliczane są od wykorzystanej

kwoty kredytu,

Bank nie pobiera żadnych opłat od kwoty niewykorzystanego kredytu,

Atrakcyjne oprocentowanie,

Niskie prowizje i opłaty,

Brak potrzeby rozliczania kredytu,


Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Bank uzależnia przyznanie kredytu od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, przez którą rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.