Szukaj w aktualnościach
 

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
Aktualności
Zebranie Przedstawicieli PBS w Gostyniu
2016-05-23 16:29:01

W dniu 20 maja 2016 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu. W zebraniu uczestniczyło łącznie 29 Przedstawicieli co stanowi 82,86% ogółu Przedstawicieli wybranych przez Zebrania Grup Członkowskich. Wśród zaproszonych gości na Zebranie przybyli: Pan Paweł Bursig – Dyrektor Departamentu Skarbu i Relacji Biznesowych SGB-Banku S.A. w Poznaniu, Pan Przemysław Olejniczak – Przedstawiciel Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu oraz włodarze lokalnych władz samorządowych: Pan Czesław Kołak – Wicestarosta Powiatu Gostyńskiego, Pan Jerzy Kulak – Burmistrz Gostynia, Pana Piotr Curyk – Burmistrz Gminy Pogorzela, Pan Wiesław Glapka – Wójt Gminy Piaski i Pan Stanisław Krysicki – Wójt Gminy Pępowo. Ponadto zaszczycili nas swą obecnością: Pani Małgorzata Głowacka – Dyrektor SGB-Banku S.A. O/ w Lesznie, Komendant KPP w Gostyniu Pan Piotr Gorynia, Komendant PPSP w Gostyniu Pan Krzysztof Łoniewski i Pani mec. Anna Narloch.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Mieczysław Gbiorczyk witając przybyłych gości, Przedstawicieli oraz Zarząd Banku, który odczytał okolicznościowe listy nadesłane przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie oraz Spółdzielczy System Ochrony SGB w Poznaniu. W dalszej części prowadzenie obrad przekazał wybranemu jednogłośnie przez Zebranie Przedstawicieli Przewodniczącemu Zebrania, którym został Pan Mieczysław Kowalski. W skład Prezydium Zebrania wybrano również Pana Andrzeja Kubiaka – Sekretarz Zebrania oraz Członków Prezydium - Pana Edwarda Golińskiego i Pana Zbigniewa Borowskiego. Obrady Zebrania skupiły się przede wszystkim na sprawach należących do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli dotyczących min. przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Banku za 2015 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału nadwyżki bilansowej, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, oceny Rady Nadzorczej. Zebranie Przedstawicieli dokonało podziału zysku netto za 2015 rok przeznaczając z sumy 1 422 tys. zł kwotę 1 350 tys. zł, tj. prawie 95 % zysku netto na podwyższenie kapitałów Banku.

W dyskusji zabrali głos m.in. Pani Pan Paweł Bursig Dyrektor Departamentu Skarbu i Relacji Biznesowych SGB-Banku S.A. w Poznaniu, który pozytywnie ocenił osiągnięte wyniki finansowe oraz odczytał skierowany przez Prezesa SGB-Banku S.A. w Poznaniu list gratulacyjny. Głos zabrał również Pan Krzysztof Łoniewski – Komendant PPSP gratulując osiągniętych wyników dziękując jednocześnie w imieniu wszystkich strażaków za otrzymywane od PBS w Gostyniu wsparcie a szczególnie za przekazane przez Bank w ubiegłym roku defibrylatory, które w istotny sposób wpływają na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.


Zdjęcia z wydarzenia