Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
"POŻYCZKA HIPOTECZNA"

Pożyczka hipoteczna udzielana jest na cel nieokreślony,

Bank udziela pożyczki hipotecznej osobom fizycznym, będącym właścicielami, użytkownikami

wieczystymi nieruchomości stanowiących przedmiot obrotu rynku nieruchomości albo mającym własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

Pożyczka hipoteczna, udzielana jest do wysokości nie przekraczającej 50% aktualnej wartości

rynkowej nieruchomości ustalonej na podstawie wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego,

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi do 20 lat,

Minimalna kwota pożyczki wynosi 40 000,00 zł,

Spłata kapitału i odsetek w ratach miesięcznych,

Atrakcyjne oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej,

Niskie prowizje i opłaty,

Bank nie pobiera żadnych opłat za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu.


Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Bank uzależnia przyznanie pożyczki od posiadania zdolności kredytowej.