Szukaj w aktualnościach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowość elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
"PRZYJAZNY KREDYT DLA ROLNIKÓW"

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną

działalnością rolniczą.

Kwota kredytu wynosi nie więcej niż 30 000,00 zł,

Okres spłaty kredytu maksymalnie do 36 miesięcy,

Dogodne terminy spłat kapitału np. w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych

lub innych określonych w umowie kredytu,

Atrakcyjne oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej,

Dla Klientów posiadających w naszym Banku rachunek bieżący, oprocentowanie kredytu ulega

zmniejszeniu o 1,00 pkt. procentowy,

Dla Klientów nie posiadających rachunku bieżącego w naszym Banku, a którzy zadeklarują i

założą rachunek do dnia podpisania umowy kredytu, oprocentowanie kredytu również ulega zmniejszeniu o 1,00 pkt. procentowy,

Niskie prowizje i opłaty,

Brak rozliczenia wykorzystanego kredytu,


Zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Bank uzależnia przyznanie kredytu od posiadania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, przez którą rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.