Szukaj w aktualno¶ciach
 
   
Oferta dla firm

Oferta dla rolników

Oferta dla klientów indywidualnych

Bankowo¶ć elektroniczna

Pozostałe

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
Przekazy pieniężne Western Union w PBS w Gostyniu

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu oferuje usługę szybkich przekazów pieniężnych dokonywanych za pośrednictwem Western Union.

Western Union umożliwia realizację przekazów pieniężnych na całym świecie już od ponad 160 lat. Sieć agentów to ponad 515 000 placówek zlokalizowanych w ponad 200 krajach i terytoriach.

Przekazy pieniężne Western Union s± bardzo proste w obsłudze. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych, pieni±dze wysłane w systemie Western Union szybko i bezpiecznie docieraj± do adresata. Aby skorzystać z usługi Klient nie potrzebuje rachunku bankowego ani karty płatniczej. Wystarczy jedynie ważny dokument tożsamości.


Aby wysłać pieni±dze należy:


Wypełnić drukowanymi literami formularz "Wpłaty" dostępne w placówkach PBS w Gostyniu a także zapoznać się z "Regulaminem usługi przekazu pieniężnego Western Union" znajduj±cym się na odwrocie formularza "Wpłata".

Poprawnie wypełniony formularz "Wpłata" zawiera:

- imię i nazwisko odbiorcy przekazu

- imię i nazwisko nadawcy przekazu

- adres nadawcy przekazu

- wysyłan± kwotę

- walutę przekazu

- kraj przeznaczenia

Okazać ważny dokument tożsamości:

- dowód osobisty

- paszport

- karta pobytu, wydana przez uprawniony organ administracji

- polski dokument tożsamości cudzoziemca

Dokonać w kasie Banku wpłaty kwoty przekazu i opłaty za przekaz.

Odebrać potwierdzenie realizacji przekazu z numerem kontrolnym (MTCN).

Powiadomić odbiorcę o nadaniu przekazu i podać mu wymagane dane transakcji (w tym numer MTCN).


Nie wolno ujawniać danych przekazu nikomu innemu poza odbiorc± przekazu!!!


Aby odebrać pieni±dze należy:


Zapoznać się i podpisać "Regulamin usługi przekazu pieniężnego Western Union"

Okazać dokument tożsamości:

- dowód osobisty

- paszport

- karta pobytu, wydana przez uprawniony organ administracji

- polski dokument tożsamości cudzoziemca

Podać wszystkie wymagane szczegóły przekazu Western Union:

- nr kontrolny przekazu MTCN

- dane nadawcy (imię i nazwisko)

- spodziewan± kwotę przekazu

- kraj nadania przekazu

Udać się do kasy Banku po odbiór gotówki.

Odebrać potwierdzenie realizacji przekazu Western Union.


Serdecznie zapraszamy.