Szukaj w aktualnościach
 
   
O banku

eBankNet
eCorpoNet
Rodzina 500 plus eBankNet
Logo BFG

Bankomaty SGB i terminale POS

 

Strona główna /
Główne informacje finansowe

Wyniki na koniec 2016 roku przedstawiały się następująco (w tys. złotych):


Wynik finansowy netto 1 536
Wynik finansowy brutto 1 945
Suma bilansowa netto 239 465
Suma bilansowa brutto 245 399
Depozyty 216 833
Kredyty 117 958
Fundusze własne netto 18 161
Fundusze własne brutto 18 445
Majątek trwały brutto 7 288
Należności od sektora finansowego 112 115
Papiery wartościowe 1 436
Współczynnik wypłacalności 17,79 %

Wyniki na koniec 2015 roku przedstawiały się następująco (w tys. złotych):


Wynik finansowy netto 1 422
Wynik finansowy brutto 1 757
Suma bilansowa netto 211 528
Suma bilansowa brutto 217 179
Depozyty 190 618
Kredyty 113 342
Fundusze własne netto 16 712
Fundusze własne brutto 17 097
Majątek trwały brutto 6 428
Należności od sektora finansowego 92 375
Papiery wartościowe 1 436
Współczynnik wypłacalności 14,29 %

Wyniki na koniec 2014 roku przedstawiały się następująco (w tys. złotych):


Wynik finansowy netto 1 562
Wynik finansowy brutto 1 984
Suma bilansowa netto 194 586
Suma bilansowa brutto 200 161
Depozyty 174 270
Kredyty 94 456
Fundusze własne netto 15 380
Fundusze własne brutto 15 700
Majątek trwały brutto 6 639
Należności od sektora finansowego 91 793
Papiery wartościowe 1 335
Współczynnik wypłacalności 15,00 %

Wyniki na koniec 2013 roku przedstawiały się następująco (w tys. złotych):


Wynik finansowy netto 1 836
Wynik finansowy brutto 2 317
Suma bilansowa netto 174 610
Suma bilansowa brutto 180 029
Depozyty 155 458
Kredyty 84 760
Fundusze własne netto 13 976
Fundusze własne brutto 14 014
Majątek trwały brutto 6 526
Należności od sektora finansowego 82 531
Papiery wartościowe 1 181
Współczynnik wypłacalności 12,92 %

Wyniki na koniec 2012 roku przedstawiały się następująco (w tys. złotych):


Wynik finansowy netto 2 058
Wynik finansowy brutto 2 585
Suma bilansowa netto 151 986
Suma bilansowa brutto 156 987
Depozyty 134 525
Kredyty 76 848
Fundusze własne netto 12 072
Fundusze własne brutto 12 119
Majątek trwały brutto 6 343
Należności od sektora finansowego 67 476
Papiery wartościowe 1 065
Współczynnik wypłacalności 11,48 %

Wyniki na koniec 2011 roku przedstawiały się następująco (w tys. złotych):


Wynik finansowy netto 1 772
Wynik finansowy brutto 2 197
Suma bilansowa netto 138 210
Suma bilansowa brutto 142 975
Depozyty 122 314
Kredyty 69 230
Fundusze własne netto 10 471
Fundusze własne brutto 10 523
Majątek trwały brutto 6 537
Należności od sektora finansowego 62 036
Papiery wartościowe 915
Współczynnik wypłacalności 11,49 %

Wyniki na koniec 2010 roku przedstawiały się następująco (w tys. złotych):


Wynik finansowy netto 1 183
Wynik finansowy brutto 1 509
Suma bilansowa netto 115 620
Suma bilansowa brutto 119 937
Depozyty 102 637
Kredyty 64 609
Fundusze własne netto 9 393
Fundusze własne brutto 9 406
Majątek trwały brutto 5 798
Należności od sektora finansowego 44 219
Papiery wartościowe 815
Współczynnik wypłacalności 10,68 %