Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka plików Cookies

AKCEPTUJĘ
AKCEPTUJĘ
arrow arrow2 faq_chart faq_mess faq_doc faq_folder faq_clock faq_mail firma czlowiek uniqueArrow rolnictwo arrow-bold-down arrow-bold-left arrow-bold-top arrow-bold-right arrow-light-top arrow-light-left arrow-light-bottom arrow-light-right fb twit googlep hours ikonkainfo linkedin mail okooutline partnerstwo phone scrollTo sgb_ikonka_phone2 solidnosc stabilnosc tradycja where arrow arrow2 download alert login sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom close search

Wnioski o Tarczę Finansową PFR - aktualizacja z dnia 21.04.2021 - Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu

Wnioski o Tarczę Finansową PFR – aktualizacja z dnia 21.04.2021

Obsługujemy Tarczę Finansową dla przedsiębiorców

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

Możesz wystąpić o wsparcie w ramach programu Tarczy Finansowej PFR, obsługiwanego przez nasz Bank.

UWAGA! Kwalifikacje wniosków i wypłaty dotacji obsługiwane będą wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Klienci naszego Banku Spółdzielczego będą składać wnioski w wersji online TUTAJ https://ebank.pbsgostyn.pl w menu Wnioski lub w systemie eCorpoNet

Instrukcja składania wniosku o Tarczę Finansową PFR w systemie eBankNet

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w dniu 29.04.2020 roku od godziny 18:00.

Z rządowego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

Finansowaniu w ramach Programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju podlega bieżąca działalność, w tym bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Środki finansowe w ramach Programu podzielone zostały następująco:

Jak się przygotować do złożenia wniosku? Czytaj tutaj: https://www.sgb.pl/tarcza-finansowa-pfr-jak-sie-przygotowac/

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.sgb.pl/pomoc-dla-firm-tarcza-antykryzysowa/

Masz pytania? Zadzwoń 655720077 lub napisz centrala@pbsgostyn.pl

Pragniemy poinformować o bezpłatnych szkoleniach (webinariach) dla przedsiębiorców na Temat Tarczy Finansowej PFR organizowanych przez PFR Portal PPK. Terminy webinariów – do wyboru: 5, 6, 7, 8 lub 11 maja. Szczegóły na stronie: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa

Informacje ogólne dotyczące Tarczy Finansowej PFR znajdują się pod tym adresem: https://www.sgb.pl/tarcza-antykryzysowa-informacje-ogolne/

AKTUALIZACJA Z DNIA 21.04.2021 roku:

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia i umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm (Tarcza Finansowa PFR 1.0) poniżej przekazujemy linki do strony PFR dot. materiałów informacyjnych do wykorzystania przez Klientów:

AKTUALIZACJA Z DNIA 29.12.2020 roku:

Polski Fundusz Rozwoju informuje, że termin dostarczenia do banków dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Program) został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 r. Jednocześnie przypominamy, że bank nie jest zobowiązany do natychmiastowej odpowiedzi w zakresie potwierdzenia poprawności dostarczonych dokumentów. Weryfikacja dokumentów będzie dokonywana następczo w I kwartale 2021 r.

Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji względem przedsiębiorców, którzy dostarczyli dokumenty potwierdzające umocowanie do banków po 31 grudnia 2020 r. (tj. po terminie wynikającym z umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie), wyłącznie na podstawie dostarczenia tych dokumentów do banków w terminie 31 grudnia 2020 r. – 31 stycznia 2021 r. W stosunku do beneficjentów Programu, którzy uchybią nowemu terminowi przekazywania dokumentów potwierdzających umocowanie, zastosowanie znajdą postanowienia umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie w zakresie dotyczącym konsekwencji nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających umocowanie we właściwym terminie.

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 27.11.2020 roku:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR ponownie przypomina o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

a) dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta.

W zależności od sytuacji są to:

b) Oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu: https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf (wzór pełnomocnictwa – str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).

W każdym przypadku, w tym w razie konieczności uzupełnienia braków w zakresie złożonych Dokumentów, 31 grudnia 2020 r. jest ostatecznym terminem złożenia Dokumentów przez Beneficjentów.
W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.
W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

List zarządu PFR z dnia 02.10.2020r.  Wersja PDF znajduje się tutaj.

Warszawa, dnia 2 października 2020 r.

Szanowni Państwo,
Drodzy Przedsiębiorcy,

pandemia wirusa SARS-CoV-2 wywołała poważny kryzys gospodarczy, który dotyka większości krajów świata. Stawia on szereg trudnych wyzwań dla przedsiębiorców i pracowników w bardzo wielu branżach. Przyszłość firm i miejsc pracy stanęła niemal z dnia na dzień pod znakiem zapytania. Zagrożeniu epidemicznemu towarzyszy niepewność przychodów wielu przedsiębiorstw. Wyrażamy głęboki szacunek dla Państwa pracy i codziennych wysiłków, aby stawić czoła tym wyzwaniem i wygrać ze skutkami pandemii.

Ostatnie miesiące pokazały, że solidarne działanie przedsiębiorców, pracowników oraz rządu i jego instytucji zapobiega najczarniejszym scenariuszom upadłości wielu firm i znaczącego wzrostu liczby bezrobotnych. W marcu br. premier Mateusz Morawiecki przedstawił Tarczę Antykryzysową i Tarczę Finansową PFR jako kluczowe narzędzia wsparcia gospodarki celem ochrony miejsc pracy i stabilności sektora przedsiębiorstw. Zespół Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”) jako instytucji rozwojowej od samego początku zaangażował się we wsparcie dla pracowników i przedsiębiorców. Jesteśmy przekonani, że nasze programy skutecznie pomogły przejść Państwu przez najtrudniejszy czas. W ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm („Program”) udało nam się wesprzeć 346 tys. przedsiębiorców. Chronimy tym samym ponad 3,2 mln pracowników.

Jesteśmy przekonani, że bez Państwa „genu przedsiębiorczości” i umiejętności przetrwania powrót do gospodarczej normalności i uniknięcie masowych zwolnień, byłby trudne do wyobrażenia. Kierując do Państwa nasze słowa uznania za to jak poradziliście sobie i wciąż radzicie z wyzwaniami pandemii uprzejmie przypominamy o kilku podstawowych zasadach związanych z wydatkowaniem i rozliczeniem subwencji finansowych. Zostały one określone w Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” („Regulamin”) oraz w umowie subwencji, którą zawarli Państwo z PFR („Umowa Subwencji”):

• Ważnym obowiązkiem beneficjenta Programu jest dostarczenie do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która składała w imieniu Przedsiębiorcy oświadczenia woli w ramach Programu, obejmujące zawarcie Umowy Subwencji oraz złożenie odwołania, była uprawniona lub umocowana do reprezentowania Przedsiębiorcy. Dokumenty te muszą być zgodne z Umową Subwencji oraz Regulaminem. Informacje o formie w jakiej należy dostarczać ww. dokumenty zostaną przedstawione za pośrednictwem Państwa Banku nie później niż do 30 listopada 2020 r.
• Zwracamy też uwagę na konieczność informowania PFR o reorganizacjach podmiotowych Państwa przedsiębiorstwa (przekształcenia, połączenia, podziały w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych). Informację o udziale Państwa firmy w takiej reorganizacji prosimy kierować pisemnie na adres siedziby PFR lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tf_msp@pfr.pl.
• Przypominamy również, że subwencja powinna być przeznaczona na cele zgodne z postanowieniami Umowy Subwencji, to znaczy na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.
Podkreślamy także, że w 2021 roku po upływie 12 miesięcy od udzielenia subwencji finansowej, PFR będzie podejmował decyzję o ewentualnym jej częściowym umorzeniu. Kluczowym warunkiem jest kontynuacja działalności gospodarczej oraz utrzymanie zatrudnienia. Planując finanse przedsiębiorstwa należy pamiętać, że pozostała kwota nie umorzona subwencji podlega zwrotowi i powinna być spłacana w 24 równych comiesięcznych ratach.

Pragniemy również tą drogą zwrócić Państwa uwagę, że Polski Fundusz Rozwoju to nie tylko działania antykryzysowe, ale szereg innych programów rozwojowych. Jednym z nich jest wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych („PPK”) jako prywatnego systemu gromadzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych przez pracowników. Powinniśmy być świadomi wyzwań demograficznych i trendu spadku emerytur w relacji do wynagrodzeń (tzw. stopa zastąpienia). Dla wzmocnienia swojego bezpieczeństwa finansowego oraz swoich pracowników potrzebne są dodatkowe oszczędności emerytalne, gromadzone przy współudziale pracodawcy – w PPK czy Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE) lub w produktach indywidualnych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Program PKK, PPE czy IKE, IKZE oferują atrakcyjne dopłaty lub zwolnienia podatkowe, przez co są to efektywne formy oszczędzania, które chcemy upowszechnić. Już dzisiaj w PPK uczestniczy blisko 1,2 miliona pracowników dużych i średnich przedsiębiorstw.

W 2020 r. przypada obowiązek przystąpienia do PPK firm, które: (i) zatrudniały na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych oraz (ii) mniejszych, zatrudniających na 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osób zatrudnionych. Utworzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego nie jest skomplikowane i przypomina zakup ubezpieczeń grupowych lub opieki medycznej dla pracowników.

Pierwszym krokiem jest wybór przez przedsiębiorstwo instytucji finansowej zarządzającej gromadzonymi przez pracowników oszczędnościami. Informacje o instytucjach finansowych dopuszczonych do udziału w programie PPK znajdą Państwo na oficjalnym portalu programu www.mojeppk.pl w zakładce „Instytucje Finansowe”. Wybrana instytucja otworzy i będzie obsługiwać imienne rachunki, na których pracownicy będą gromadzić oszczędności inwestowane poprzez fundusze. Proszę pamiętać, że maksymalny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową dla firm wchodzących do PPK w II i II etapie to 27 października 2020 r.

Drugim krokiem jest zawarcie w imieniu i na rzecz pracowników umowy o prowadzenie PPK w terminie do 10 listopada 2020 r. Następnie dokonywane wpłaty pracownika i pracodawcy będą gromadzone na prywatnym rachunku PPK pracownika. Z uczestnictwa w PPK można zrezygnować w dowolnym momencie wypłacając środki po potrąceniu podatku. 30% środków z wpłat pracodawcy i środków z dopłat ze strony Państwa. Podobnie w dowolnym momencie można przystąpić do programu.

Program PPK polega na regularnych wpłatach od 2,0% do 4,0% wynagrodzenia brutto przez pracownika na jego prywatny rachunek PPK. Pracownik może obniżyć tę wpłatę do 0,5% jeżeli jego wynagrodzenie ze wszystkich źródeł nie przekracza 120% wynagrodzenia minimalnego. Oszczędzanie w PPK jest bardzo korzystne, ponieważ pracownik otrzymuje dopłatę od Państwa w kwocie 240 zł co roku, wpłatę powitalną 250 zł oraz wpłatę od pracodawcy od 1,5% do 4,0% wynagrodzenia.

Zdajemy sobie sprawę, że nawet dopłata 1,5% do wynagrodzenia pracownika jako wpłata na PPK stanowi wzrost kosztów dla przedsiębiorstwa, szczególnie w tak trudnym roku. Niemniej PPK to atrakcyjny benefit pracowniczy i inwestycja w bezpieczną przyszłość zatrudnionych, która buduje wizerunek dobrego pracodawcy oraz wzmacnia motywację pracowników. Wzrost oszczędności długoterminowych wzmacnia fundamenty gospodarki i zwiększa dostępność finansowania dla przedsiębiorstw. Podobne systemy z sukcesem od lat funkcjonują i budują bezpieczeństwo emerytalne pracujących w wielu krajach na świecie.

Mamy nadzieję, że środki pochodzące z Programu są dla Państwa istotnym wsparciem w przezwyciężaniu skutków kryzysu gospodarczego, a PPK stanie się narzędziem wzmacniania pozycji firmy na rynku i budowania wizerunku odpowiedzialnego i przyjaznego pracodawcy. Przykłady wdrożenia PPK w dużych firmach wskazują, że ten Program może być skutecznym narzędziem polityki kadrowej i ma istotny wkład w budowanie prywatnych oszczędności pracowników w długim horyzoncie. Jako PFR oferujemy Państwu pełne wsparcie zarówno w kwestii wiedzy na temat Tarczy Finansowej PFR, jak i wdrażania PPK.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.pfr.pl, gdzie znajdują się niezbędne dokumenty, porady i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Tarczy Finansowej PFR. Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.mojeppk.pl, na której znajdą Państwo wszelki niezbędne materiały dotyczące PPK. Informacji o PPK udzielają również instytucje finansowe, oferujące prowadzenie PPK. Do Państwa dyspozycji są nasi doradcy pod numerami infolinii: 800 800 120 i +48 22 703 43 00 albo 800 775 775 (zagadnienia PPK).

Z wyrazami szacunku,

Paweł Borys, Bartosz Marczuk
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu