Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka plików Cookies

AKCEPTUJĘ
AKCEPTUJĘ
arrow arrow2 faq_chart faq_mess faq_doc faq_folder faq_clock faq_mail firma czlowiek uniqueArrow rolnictwo arrow-bold-down arrow-bold-left arrow-bold-top arrow-bold-right arrow-light-top arrow-light-left arrow-light-bottom arrow-light-right fb twit googlep hours ikonkainfo linkedin mail okooutline partnerstwo phone scrollTo sgb_ikonka_phone2 solidnosc stabilnosc tradycja where arrow arrow2 download alert login sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom close search

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) –

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK)

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu zaciągniętego w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Utworzony został na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Wsparcie jest realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pomoc FWK mogą uzyskać kredytobiorcy posiadający zobowiązanie z tytułu spłaty kredytu/pożyczki zabezpieczonej hipoteką, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Przysługuje Tobie prawo skorzystania z pomocy finansowej ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) w postaci:

Środkami pomocowymi zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  1. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj.  1.552,00 zł),
  2. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego Kredytobiorcy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

Na co?

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia jako Kredytobiorca składasz w Banku, z którym zawarłeś umowę kredytu mieszkaniowego. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 21 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli nie będzie kompletny lub prawidłowo wypełniony, zostaniesz zobowiązany do jego uzupełnienia. Po uzupełnieniu wniosku Bank ma 14 dni na jego ponowną weryfikację.

Na czym polega zwrot wsparcia?

Po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia przekazywania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, rozpoczynasz spłatę otrzymanego wsparcia lub otrzymanej pożyczki na spłatę zadłużenia. Spłata trwa nie dłużej niż 12 lat. Zwrot dokonywany jest w nieoprocentowanych ratach miesięcznych płatnych do 15 każdego miesiąca. W przypadku skorzystania z pomocy, poinformujemy Cię o harmonogramie i wysokości rat oraz o numerze rachunku, na który należy przekazywać spłacane raty.

Kwotę wsparcia dzieli się na 144 równe i nieoprocentowane raty – jeśli bez opóźnienia spłacisz 100 rat, pozostałą część umarza się.

WSPARCIE:

POŻYCZKA NA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA:

Jeśli sprzedałeś mieszkanie lub dom, na które brałeś kredyt mieszkaniowy, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciłeś go w całości, możesz dostać pożyczkę na jego spłatę. Możesz złożyć wniosek o pożyczkę na pełną kwotę pozostałego zadłużenia, ale nie wyższą niż 72 000 zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek Banku. Pamiętaj o dostarczeniu umowy sprzedaży nieruchomości do Banku, w którym miałeś kredyt.  Masz na to 14 dni od dnia sprzedaży.

Na wszystkie pytania odpowiedzą nasi doradcy, dostępni w Oddziałach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu. Wszystkie adresy i dane kontaktowe znajdziesz na stronie internetowej Banku.

W celu złożenia wniosku droga elektroniczną należy:

Informacje o zasadach udzielania i wysokości wsparcia są dostępne w:

  1. placówkach Banku,
  2. pod numerem telefonu 65 572 50 15(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00),

Podstawowe informacje są także opublikowane na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.